Profesjonalnie prowadzone sprawy rozwodowe – Adwokat

Decyzja o rozwodzie dla nikogo nie jest łatwa. Niektóre rozstania są bardzo kłopotliwe i oddziałują na człowieka przez lata. Dla wielu rozwód wiąże się także z wieloma zmianami w życiu, co powoduje duży stres, a także szereg obaw. W tej trudnej sytuacji warto skorzystać z pomocy adwokata z dużym doświadczeniem, posiadającego wiedzę w zakresie spraw rozwodowych. Przeprowadzi on nas przez ten trudny czas i pozwoli na łagodne przetrwanie rozwodu. Zawsze adwokaci od spraw sądowych dokładnie wiedzą, jak wesprzeć klienta, aby aż tak bardzo się nie martwił i nie stresował. Czytaj dalej Profesjonalnie prowadzone sprawy rozwodowe – Adwokat

Ciekawe orzeczenia

Decyzje wydawane chociażby w granicach ówczesnego tak zwanego uznania administracyjnego nie są już wyłączone spod obowiązku ich uzasadniania na przykład na zasadach ogólnych kodeksu o postępowaniu administracyjnym, chyba, że z przepisów odrębnych wynikałaby taka możliwość, wyłącznie ze względu na bezpieczeństwo państwa albo porządek publiczny – wyrok NSA z 19 grudnia 1984 r., sygn. akt III SA 872/84, opublikowany w ONSA 1984/2/120

więcej na: dobry adwokat Warszawa

Co nowego w przepisach

Przez jaki czas możesz się spodziewać, że twoja przesyłka pozostanie na poczcie?

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 marca 2005r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, które weszły w życie 6 czerwca 2005 r.

Na szczególną uwagę zasługuje długo wyczekiwana przez wszystkich nowelizacja przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, która zmieniła zasady tzw. Doręczeń zastępczych. Dotychczasowe regulacje od dłuższego już czasu nie spełniały swojej podstawowej funkcji, czym wzbudzały liczne kontrowersje. Zmiana obowiązująca od 6 czerwca br. Wydłużyła okres przechowywania przez pocztę korespondencji do 14 dni oraz ujednoliciła zasady doręczeń dla jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych.

Gruntownej przebudowie poddano artykuły 44 i 45 kodeksu postępowania administracyjnego. Obecnie, gdy niedoręczone pismo trafi na pocztę, ta ma obowiązek przechowywać je aż przez 14 dni, a nie jak dotychczas 7 dni. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma, wraz z informacją o możliwości jego odbioru, czyli awizo, teraz trafi do nas dwa razy. To też jest nowość. Pierwsze poinformuje o możliwości odbioru listu w terminie 7 dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia. Drugie, czyi powtórne, oczywiście pod warunkiem, że wcześniej nie odbierzemy pisma, poinformuje o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Podobnie ma się sytuacja, gdy pismo czeka na nas w urzędzie miasta lub gminy. Tu obowiązuje taki sam termin przechowywania oraz informowania o możliwości i miejscu jego odbioru. Omawiane zmiany objęły również sferę doręczeń pism urzędowych jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym. Poprzednia regulacja była bardzo uciążliwa dla wielu przedsiębiorców działających jako osoby prawne, bowiem listonosz nie mógł zostawić pisma dla takiego adresata na poczcie. Teraz, tak samo jak przy osobach fizycznych, przesyłkę kierowaną np. do spółki z o.o. można z powodzeniem zostawić na okres 14 dni w placówce pocztowej lub we właściwym urzędzie miasta lub gminy.

Źródło: Kancelaria Radcy Prawnego Lublin

Odpowiedzi może udzielić Radca Prawny Lublin