Ciekawe orzeczenia

Decyzje wydawane chociażby w granicach ówczesnego tak zwanego uznania administracyjnego nie są już wyłączone spod obowiązku ich uzasadniania na przykład na zasadach ogólnych kodeksu o postępowaniu administracyjnym, chyba, że z przepisów odrębnych wynikałaby taka możliwość, wyłącznie ze względu na bezpieczeństwo państwa albo porządek publiczny – wyrok NSA z 19 grudnia 1984 r., sygn. akt III SA 872/84, opublikowany w ONSA 1984/2/120

więcej na: dobry adwokat Warszawa

Reklamy